Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Фондация "Каузи" взе участие в Национална среща "Младежки работник", която се проведе в перопда 24-28 юни в град Варна. На срещата присъстваха 100 участника, представители от НПО сектора и различни инситуции, за провеждането на структурен диалог относно разпознаването и утвърждаването на младежкия работник и младежката работа. За целта бяха обособени 6 работни групи, всяка от които работеше по определена тема, като: профил на младежкия работник, разпознаване на младежката работа, сертифициране, ролята на НПО, харектеристики и задължения на младежкия работник и много други. Работните групи разполагаха с няколко сесии, крайният резултат от които беше официално представяне на работата и основните заключения в следстие на нея, на всяка група.

Една от основните области на работа с младите хора, в рамките на проект Младежки информационно-консултантски център „Каузи” са индивидуалните консултации и груповите обучения по кариерно ориентиране и образование. След провеждане на проучване сред 100 младежи от екипа експерти  се установи , че голяма част от младите хора смятат, че образованието не ги подготвя за работата им в бъдеще.

Близо 70% от младите хора не намират, че знанията и уменията, които са придобили по време на образованието си, са полезни в работата им, сочи проучване на младежки информационно-консултантски център „Каузи“, проведено сред младежи от столичните квартали Люлин и Надежда и град Нови Искър. Основната цел на проучването е да определи нуждите и нагласите на младите хора при предоставянето на безплатни младежки услуги за кариерното ориентиране и развитие, предприемачеството, здравословен начин на живот, екология, свободно време и др.  

 На 30.03.2015г. Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) „Каузи” официално отвори вратите на новите си помещения, безвъзмездно предоставени от 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” в партньорство с район Люлин. За ремонтните дейности съдействие оказаха: Фондация „Помощ за благотворителността в България”, Алианс за регионални и граждански инициативи, „Естервил Инжинеринг“, „Санирум“, „Боди“, ЧОУ „Света София”, Destructive Creation, Консултантска къща „Стратегии” и „Магнетична България“.

 

Младежки информационно-консултантски център „Каузи” публикува анкетна карта, формирана след провеждане на фокус групи за проучване на нуждите и нагласите на младите хора.

Младежки информационно-консултантски център „Каузи” работи с млади хора на възраст 15-29 г., като им предоставя безплатни консултации и обучения в различни сфери, засягащи животът на младежите. За да може да отговори адекватно на техните нужди, провежда проучване, което да може да даде информация за нагласите им относно кариерно развитие и предприемачество и техните нужди от обучения и консултации по различни проблемни за тях области.
\r\n 

 

Младежки информационно-консултантски център ”Каузи” е насочен към подобряване качеството на живот на младежи на възраст от 15 до 29 години основно от западните райони на столицата. Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по „Национална програма за младежта 2011-2015г.”
Чрез провеждане на многобройни обучения, с участие на специалисти от различните области на знание, представляващи интерес за младежите и индивидуални консултации, се предоставя възможност за ориентиране в кариерното им развитие и професионална реализация. Обхвата на проекта е ориентиран не само към територията на град София, но и към малки населени места в областта – гр. Банкя, гр. Нови Искър, гр. Костинброд и др.

 

 В изпълнение на проект „Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти" (JINGER, Ref. No.: 2007CB16IPO007-2012-3-078), финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Бивша Югославска република Македония, фондация „Каузи” представи като добра практика пред партньори от двете страни своята методика за консултиране на млади предприемачи и организиране на Младежка предприемаческа борса.

В периода 24 февруари – 27 февруари 2014г. в гр. София, Столична община проведе ІV-та Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа (Volunteers for European Employment – VERSO), в която взеха участие представители на органи на публичния сектор, институти, университети и общини от градовете на дванадесетте партньори по Проекта от България, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Холандия и Унгария.

На 4 и 5 декември 2013 г. в Парк-хотел "Москва" за четвърта поредна година се проведе Младежка предприемаческа борса, организирана от фондация "Каузи". По същото време в Бургас беше проведено същото събитие, което в публичното пространство е представено като инициатива на Бизнес инкубатора в Бургас, община Бургас и Областна администрация Бургас. Ръководството и екипът на фондация "Каузи" са силно разтревожени от формата на това събитие, тъй като то носи всички елементи на неоторизирано дублиране на съществуващ проект.

Предишна страница 1 2 3 4 5 Следваща страница